BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Servicii

scris

 bifaokAudit financiar :

• asistenta la retratarea situatiilor financiare in conformitate cu standardele internationale de contabilitate;
• intocmirea situatiilor financiare conform OMFP94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate ci Directiva a IV a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate;
• IFRS

bifaokAudit intern:

• Evaluarea managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestora.
• Evaluarea controlului intern
• Verificarea conformitatii din entitatea economica auditata cu politicile, programele si managementul acestuia, in conformitate cu prevederile legale;
• Evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii;
• Evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitatea economica;
• Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

bifaokContabilitate :

• organizarea si tinerea contabilitatii;
• balante analitice si sintetice;
• intocmirea raportarilor periodice specifice (Ministerul Finantelor Publice; M.M.P.S. etc);
• intocmirea statelor de plata pentru salariati;
• registru jurnal, inventar;
• intocmirea situatiilor financiare
• organizarea si intocmirea contabilitatii de gestiune conform Ordinului nr.1826/2003.

bifaokConsultanta financiar-contabila si fiscala:

• codul fiscal si normele de aplicare a acestuia
• analize flux trezorerie, plasamente etc.
• verificarea si certificarea bilantului contabil;
• impozit profit, TVA si alte obligatii bugetare.

bifaokExpertize contabile :

• Expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege.
• Expert parte in situatiile enumerate mai sus.

bifaokEvaluari, lichidari: In parteneriat cu alte societati abilitate

 

manole

Ion MANOLE

Administrator